Menu
11. 7. 2017

Král Artuš očekává příjezd rytířů

Příjezd rytířů na dvůr krále Artuše se již blíží. Veškeré informace jsou na webu a zároveň byly rozeslány emailem.


15. 7. 2017

Rytíři zdárně dorazili na Kamelot

Po dlouhé cestě rytíři dorazili na hrad Kamelot. Zapojili se do dění na dvoře krále Artuše, který je večer přivítal i se svou družinou.


28. 7. 2017

Příjezd do Prahy

Vážení rodiče, zítřejší příjezd je plánován na avizovaných 17.30. Nicméně máme informace o uzavírce a objížďce Strakonické ulice, proto lze očekávát mírné zpoždění. Upřesnění případně najdete zde.


19. 7. 2017

Rytířský zápas (vodní)

Rytířské rody se střetli v čestném vodním turnaji o štafetu lady Guinevere. Každý rytíř přispěl svým dílem a po krátkém, ale vyrovnaném zápase zvítězil rod Poníků ze severu.


17. 7. 2017

Rytířské rody a příchod Jezerní paní

Králi Artušovi a jeho rytířům se zjevila Jezerní paní a vyjevila jim jejich poslání - najít Svatý grál. Dva rytířské rody se vypravily na tuto výpravu a úskalí, na které narazí na svých cestách budeme dále zapisovat do této kroniky.

A protože rytířskou ctností je také porážka zahálky, zahájili vytrvalý a intenzivní výcvik na lodích.


26. 7. 2017

Po stopách rytířské kroniky

Skupina vybraných rytířů z obou rodu dnes vyrazila po stopách sira Percivala, sira Galahada a sira Borse, jediných rytířů Kulatého stolu, kteří dosáhli Svatého grálu. Podařilo se jim dojít až do Černé věže a z ní správně určit polohu Kamenů Antiošských... Svatý grál je již na dosah...


24. 7. 2017

Cesta za Morganou

Rytířům nezbylo než vydat se hledat radu k zlovolné Morganě. Ta jim sice pomohla najít cestu k babici z lesa a tím i posledním záznamům dřívější výpravy rytířů za Svatým grálem, nicméně na ně ale také uvrhla kletbu, které se museli zbavit překonáním vlastního strachu během noční cesty odvahy...


21. 7. 2017

Vodní pouť ze Sušice

Před nebezpečnou výpravou po stopách grálu musí rytíři vykonat svatou vodní pouť ze Sušice do Kamelotu. Včera ji pokorně vykonala první skupina rytířů. Zítra budou na řadě dvě další skupiny.


28. 7. 2017

Svatý grál

Závěrečná etapa putování zavedla rytíře do nejrůznějších zákoutí artušovského království až nakonec dosáhli vysněného cíle - Svatého grálu. Největší slávu při této výpravě získal rod Poníků ze Severu!


2. 8. 2017

Výskyt vší

Na táboře se objevily vši. Prosíme rodiče, aby dětem důkladně prohlédli vlasy!